خبرافت طلا 22 می 2022

افت قیمت طلا

شاهد پایداری نسبی تورم در ماه سپتامبر هستیم. امیدواریم اقدام سریع فدرال رزرو به مهار تورم کمک کند. فدرال رزرو...

اخبار اخیر